Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners weten wat te doen bij brand, levensbedreigende situaties of ontruiming van hun bedrijf. EHBK leidt bedrijfshulpverleners op voor het bedrijfshulpverleningsdiploma van het NIBHV.

EHBO

Bij EHBK volgt u de opleiding Eerste Hulp Bij Ongevallen en haalt u het EHBO-diploma van Het Oranje Kruis. In de cursussen wordt gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers die diverse wonden grimeren en ziektebeelden acteren.

Oefeningen

EHBK is gespecialiseerd in het verzorgen van ontruimingsoefeningen op uw eigen locatie. Hierbij kan op realistische wijze een brand worden nagebootst. Een oefening die bijna niet van echt te onderscheiden is.