Preventiemedewerker

Elke bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf kan uitvoeren. De preventiemedewerker is meestal een vaste medewerker die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven (maximaal 25 medewerkers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Tijdens de cursus ‘preventiemedewerker’ leert u wat de functie van een preventiemedewerker in de organisatie is.
Daarnaast leert u over de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling, risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), adviseren over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en deze maatregelen (mede) uitvoeren.

 

image013

Top