Coördinator BHV

image004In de cursus coördinator BHV wordt de wet- en regelgeving behandeld.
Er wordt onder andere stilgestaan bij risico-inventarisatie, de eisen die aan de interne hulpverleningsorganisatie worden gesteld en hoe de BHV georganiseerd kan worden.
Ook wordt geleerd hoe een ontruimingsoefening kan worden georganiseerd en uitgevoerd.

De cursus kan ook op uw eigen locatie worden gegeven.